Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2015

11:32
6434 7e82 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viasavor savor
11:27
0992 a826 390

Josh Mario John by Lane Dorsey for Others

Reposted fromerial erial viaPecon Pecon
makowa
11:27
2289 03f8
Reposted fromyouuung youuung viaPecon Pecon

March 09 2015

makowa
17:17

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
makowa
17:15
9533 5ace 390
NATURALLY.
Reposted frompiehus piehus viazyj-kolorowo zyj-kolorowo

February 20 2015

makowa
09:51
09:49
8322 9aee 390

the-power-of-the-dark-side:

Just captured Han Solo and Princess Leia! #selfie #endor

Reposted frombwana bwana viaNaitlisz Naitlisz
makowa
09:47
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
— demotywatory
makowa
09:46
Pierwsza miłość jest dobra, póki trwa. Mnie interesuje ostatnia.
— Granice namiętności
makowa
09:45
8477 e750 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viastarwars starwars
makowa
09:44

W Twoim niebyciu najgorsze nie jest to, że Ciebie nie ma, ani to że zasypiasz z kimś innym. Najtrudniejsza jest niewiedza, że nie wiem na co masz ochotę i co słychać w domu, co Ci się śniło i jak pachnie Ci dzisiaj powietrze, a przede wszystkim - niewiedza czy jesteś w tym wszystkim szczęśliwa.
— List do Ka., s. 78/126
Reposted from3n 3n viasunrise sunrise
makowa
09:42

February 18 2015

makowa
21:51
Największa głupota..? Zaangażować się w przelotną znajomość. 
makowa
21:50
1935 91c6 390
makowa
21:47
0416 e3a1 390
Bilbo & Frodo
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaInslia Inslia

February 13 2015

makowa
08:04
makowa
08:04
Reposted fromsaski saski viagameofthrones gameofthrones
makowa
08:04
Reposted fromsaski saski viagameofthrones gameofthrones
makowa
08:04
Reposted fromsaski saski viagameofthrones gameofthrones
makowa
08:03
0482 55c2 390
Reposted fromSanthe Santhe viaamagicalplace amagicalplace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl